Skip to content
Skjermbilde 2019-12-20 kl. 10.32.02

Måling av maksimalt oksygenopptak

 

Om du ønsker et svar på hvor god form du er i, så er måling av maksimalt oksygenopptak den rette testen. Testmetoden anses i dag for å være gullstandarden for å måle fysisk kapasitet. Det er hjertets pumpefunksjon som har størst påvirkning på resultatet, hvilket er naturlig siden det er blodgjennomstrømningen med alle næringsstoffer som forsyner kroppen muskulatur med oksygen.

Dette er testen for å finne din anaerobe terskel, også kalt melkesyreterskel. Men den evaluerer også dine sterke sider og hvor du bør legge ned arbeidet fremover avhengig av hvilke mål du har med treningen. Basert på laktatverdiene vi måler underveis i blodet ditt finner vi treningssonene 1, 2 og 3. Figur 3: her ser man en godt trent syklist som klarer å holde laktatnivåene lave på tross av økende belastning til ca 250 watt, når det begynner å stige. Dette forteller oss mye om hvordan han har trent og samtidig hvor hans melkesyreterskel ligger.

Skjermbilde 2019-12-20 kl. 10.36.14

Dette er ulike pusteprøver for å evaluere eventuelle begrensninger i ventilasjon. De to mest brukte testene er FEV1 og MVV. Disse to evaluerer henholdsvis kraften og volumet på utpust, og hvor mye luft du maksimalt klarer å puste ut og inn på 12 sekunder, som angir et estimat på 1 minutt (VE´).